Πολιτική απορρήτου

Γενικές προμήθειες

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής καλούμενη Πολιτική) αποτελεί εσωτερική κανονιστική πράξη της Aktis Group Ltd. και είναι δεσμευτική για όλους τους εργαζομένους, τις υπηρεσίες και τα δομικά τμήματα της Aktis Group Ltd. Η πολιτική ρυθμίζει τους κανόνες χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών Greece Invest, καθώς και τους κανόνες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από χρήστες του δικτύου που παρέχονται από αυτούς κατά τη διαδικασία χρήσης του ιστότοπου greece-invest.ru.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Greece Invest είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Οι χρήστες των υπηρεσιών Greece Invest έχουν εγγυημένη ανωνυμία κατά τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Aktis Group Ltd. καθορίζει ανεξάρτητα τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει ο διαδικτυακός πόρος Greece Invest.

Δεδομένα χρήστη

Ο ιστότοπος greece-invest.ru δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο greece-invest.ru κατά τη χρήση είναι ανώνυμα. Ο χρήστης δεν αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπο.

Τα ανώνυμα δεδομένα που μεταδίδονται στον ιστότοπο greece-invest.ru περιλαμβάνουν πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα στον ιστότοπο greece-invest.ru σε ανώνυμη μορφή από τις συσκευές του χρήστη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την τοποθεσία του χρήστη, δεδομένα προγράμματος περιήγησης ιστού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα των χρηστών και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον ιστότοπο greece-invest.ru περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην υπηρεσία κατά την εγγραφή, τις υπηρεσίες του ιστότοπου κράτησης, την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, καθώς και κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών και ενοτήτων προγράμματος του πόρου Greece Invest. Αυτό μπορεί να είναι το όνομα του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης email, κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες ώστε οι εκπρόσωποι της εταιρείας να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον χρήστη για να επιβεβαιώσουν την κράτηση, να διευκρινίσουν τα στοιχεία κράτησης, να στείλουν ενημερωτικά δελτία κ.λπ. .

Η διαχείριση του διαδικτυακού πόρου Greece Invest δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται στην υπόθεση ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σχετικές, αξιόπιστες και επαρκείς για την παροχή των επιθυμητών υπηρεσιών. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή πληροφοριών που δεν πληρούν τις καθορισμένες παραμέτρους.

Στο έργο του, ο ιστότοπος greece-invest.ru χρησιμοποιεί cookies για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση σελίδων πόρων. Αυτά περιλαμβάνουν δεδομένα του διακομιστή μέσω του οποίου ο χρήστης πήγε στον πόρο, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, πληροφορίες σχετικά με τους πόρους μέσω των οποίων ο χρήστης έμαθε για τον ιστότοπο greece-invest.ru. Τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι ανώνυμα και απαραίτητα για τη βελτίωση της πολιτικής μάρκετινγκ της εταιρείας και των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Χρήση παρεχόμενων δεδομένων χρήστη

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας, συμφωνείτε αυτόματα με τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ποιοτική απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτά, συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το επώνυμο και το όνομα για συνάντηση με πινακίδα στο αεροδρόμιο, τον αριθμό της πτήσης σας για πληροφορίες παρακολούθησης σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα και άλλα δεδομένα απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας.

Τυχόν ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο greece-invest.ru γίνονται μέσω της χρήσης μιας εξαιρετικά ασφαλούς σελίδας ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό δεν καταγράφει/αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δεδομένα της τραπεζικής και της τραπεζικής σας κάρτας. Η υπηρεσία δεν έχει πρόσβαση στον έλεγχο, τη μεταφορά και την πραγματοποίηση πληρωμών. Όταν κάνετε κράτηση για υπηρεσίες Greece Invest μέσω των ιστοσελίδων επίσημων συνεργατών, αυτοί οι ιστότοποι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που καθορίσατε κατά την κράτηση, αλλά όχι σε συναλλαγές πληρωμής και τραπεζικά δεδομένα που παράγονται για την πληρωμή των υπηρεσιών και των υπηρεσιών της εταιρείας.

Για την ποιοτική εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών, η Greece Invest δύναται να μεταφέρει τις πληροφορίες που καθορίζουν οι χρήστες κατά την κράτηση μιας υπηρεσίας/υπηρεσίας σε συνεργαζόμενες εταιρείες και πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες και τρίτα μέρη που βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγγυάται ότι τα δεδομένα των χρηστών μεταφέρονται αποκλειστικά για την υψηλής ποιότητας απόδοση της υπηρεσίας και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κανόνες απορρήτου ισχύουν για ολόκληρο τον κύκλο των προσώπων που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα καθορισμένα δεδομένα.

Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την κράτηση μιας υπηρεσίας/υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία στο μέλλον για την πραγματοποίηση ενημερωτικών αποστολών με προσφορές υπηρεσιών, ειδοποιήσεων για προσφορές και εκπτώσεις της εταιρείας, καθώς και συμμετοχή σε έρευνες. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει πληροφορίες που λαμβάνει από τον χρήστη κατά τη συμμετοχή του σε έρευνες χωρίς την κατάλληλη άδεια του χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο που υποδεικνύεται στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας ένα email στο info@greece-invest.ru.

Προστασία των παρεχόμενων δεδομένων χρήστη

Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες από απώλεια και παράνομη χρήση. Αυτό ισχύει τόσο για έντυπα όσο και για ηλεκτρονικά μέσα.

Η πρόσβαση στα δεδομένα που παρέχονται στους χρήστες πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας και αποκλειστικά με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρείας. Όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα καθορισμένα δεδομένα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του καθεστώτος εμπιστευτικότητας της εταιρείας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που ο ίδιος ο χρήστης έθεσε τα προσωπικά του δεδομένα σε ελεύθερη πρόσβαση ή παρείχε με άλλο τρόπο πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για απεριόριστο αριθμό προσώπων.

Για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία τηρεί αρχεία κρατήσεων και παραγγελιών υπηρεσιών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση πελατών και προστατεύονται σύμφωνα με τους κανόνες απορρήτου και την πολιτική προστασίας δεδομένων χρήστη.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα να αποθηκεύονται στην πελατεία της εταιρείας, θα πρέπει να στείλει ειδοποίηση στη διεύθυνση email info@greece-invest.ru. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονική ειδοποίηση στην καθορισμένη διεύθυνση email.

Η εταιρεία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του χρήστη ανά πάσα στιγμή να του παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων του, καθώς και αλλαγή, διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή διαβίβασή τους σε τρίτους.

Για παραβίαση των κανόνων εμπιστευτικότητας που θεσπίζονται από την παρούσα Πολιτική, η εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Μπισκότα

Aktis Group Ltd. γνωστοποιεί ότι ο ιστότοπος greece-invest.ru χρησιμοποιεί cookies στην εργασία του.

Τα cookies είναι αρχεία που παρέχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεστε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες. Ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο cookies, η χρήση τους απλοποιεί την εργασία στον ιστότοπο κατά τις μελλοντικές επισκέψεις αποθηκεύοντας ορισμένες ρυθμίσεις, εκδίδοντας σχετικές πληροφορίες, εξαλείφοντας σφάλματα στη λειτουργία του ιστότοπου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της εταιρείας. ή βοηθά τον ιστότοπο να συλλέξει πληροφορίες, απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών του.

Όταν συνδέεστε στον ιστότοπο greece-invest.ru, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies στη δουλειά του. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή, να αποκλείσετε ή να δώσετε άδεια για τη χρήση τους στη συσκευή σας.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Cookies στον ιστότοπο greece-invest.ru, συμφωνείτε αυτόματα με την αποθήκευση και χρήση τους από τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Αλλαγή της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η Πολιτική Απορρήτου, που δημοσιεύεται σε δημόσιο τομέα στον ιστότοπο greece-invest.ru, αναγνωρίζεται ως έγκυρη.

Δωρεάν συμβουλή

Σκέφτεστε να αγοράσετε ένα ακίνητο στην Ελλάδα; Ενδιαφέρεστε για άδεια οικοδομής ή διαμονής; Κάντε μας μια ερώτηση και αφήστε το τηλέφωνο ή το email σας. Ο ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μιας ώρας για διαβούλευση.

Έλενα Δολμενίδη
Ειδικός στα ακίνητα