Οικόπεδα στη Χαλκιδική

143 Ακίνητα
№ 1910
5500 м2 10 м
1 000 000 €
1 300 000€
№ 909
9700 м2 30 м
1 000 000 €
1 200 000€
№ 5471
№ 7349
№ 6552
№ 5516
№ 6077
№ 6797
№ 5959
№ 5920
№ 5751
№ 5750
№ 5749
№ 5721
№ 5709
№ 5700
№ 5549
№ 5545

Αποκτήστε μια εξατομικευμένη επιλογή

Απαντήστε σε 10 ερωτήσεις και θα σας στείλουμε τις πιο κατάλληλες επιλογές