Οικόπεδα στην Κασσάνδρα

77 Ακίνητα
№ 1910
5500 м2 10 м
1 000 000 €
1 300 000€
№ 909
9700 м2 30 м
1 000 000 €
1 200 000€
№ 5471
№ 6797
№ 5959
№ 5750
№ 5545
№ 5515
№ 5392
№ 5384
№ 5213
№ 4427
№ 4421
№ 4413
№ 4368
№ 4289
№ 3664
№ 2471

Αποκτήστε μια εξατομικευμένη επιλογή

Απαντήστε σε 10 ερωτήσεις και θα σας στείλουμε τις πιο κατάλληλες επιλογές